JOGSZABÁLYOK

Az új Munka Törvénykönyve 2012.évi I.tv.

Munka Törvénykönyve (régi) 1992.XXII tv.

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról- 2013-as minimálbér

298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet, Bérkompenzáció 2012 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről

66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról

299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről

Építőipari kiterjesztett ágazati kollektív szerződés, Kiterjesztő határozat Építőipari Kollektív Szerződés

Sütőipari kiterjesztett ágazati kollektív szerződés, Kiterjesztő határozat sütőipari kollektív szerződés

Vendéglátó és idegenforgalmi kiterjesztett ágazati kollektív szerződés, Kiterjesztő határozat Vendéglátó és idegenforgalmi kollektív szerződés

Villamosenergiaipari kollektív szerződés bérmegállapodás 2009, Villamosenergiaipari kollektív szerződés bérmegállapodás 2009. évi kiterjesztése

2011. évi XCIX. törvény az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról

28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

39/2011. (X. 14.) NGM rendele

© munkaugy.eu / Minden jog fenntartva

Site was created with Mobirise website themes